Władze Spółki

Zarząd Spółki:

  • Jacek Chodkowski – Prezes Zarządu
  • Piotr Garczyński – Zastępca Prezesa Zarządu
  • Janusz Nowak – Zastępca Prezesa Zarządu

Rada Nadzorcza:

  • Fabien Brémont – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Grégoire Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej
  • Thierry Deschaux – Członek Rady Nadzorczej
  • Anaïs Azzopardi – Członek Rady Nadzorczej