Usługi

Energia "rodem z Metropolii"

Oferujemy szeroki wybór rozwiązań energetycznych, starannie opracowanych w celu zaspokojenia potrzeb naszych Klientów poprzez zarządzanie zużyciem, spełnianie celów w zakresie efektywności energetycznej oraz identyfikowanie lokalnych zasobów w celu promowania zdecentralizowanej produkcji. Codziennie udowodniamy nasze zaangażowanie w ochronę zasobów naturalnych i środowiska naturalnego.

Oto nasze główne Linie biznesowe:

     Produkcja i dystrybucja ciepła

 Produkcja energii elektrycznej z gazu kopalnianego

    Produkcja i sprzedaż pary technologicznej dla przemysłu

Usługi z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej u Klienta