Aktualności

Dalkia Polska Energia S.A. informuje  o posiadaniu wolnej powierzchni do wynajęcia w  budynku zlokalizowanym w Katowicach  przy ulicy Ścigały 14.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 722 060 449.

Go Green to hasło i zarazem nazwa konferencji, która odbyła się 15 listopada br w Katowicach, w ramach 4Buildings, wydarzenia promującego nowe technologie, odnawialne źródła energii i inteligentne rozwiązania w budynkach. Eksperci Dalkii wystąpili
w następujących dyskusjach panelowych:  

  • Jak zasilać miasta przyszłości w erze „low carbon world” -  Jacek Chodkowski, prezes Dalkii Polska Energia mówił o kierunkach
    i kosztach przemian systemów ciepłowniczych w Polsce.
  • Zielone biuro – Radosław Stojek, wiceprezes Dalkii Polska Solutions mówił o rozwiązaniach przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej budynków i redukcji emisji CO₂.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE nr OKA.4210.14.2019.AZa z dnia 18.06.2019 r., została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła dla Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach.

Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 24.06.2019 r., pod poz. 4526 i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 09.07.2019 r.

0 MW

MOCY CIEPLNEJ ZAINSTALOWANEJ

0

ŹRÓDEŁ CIEPŁA

0

SILNIKÓW
GAZOWYCH

>0 MLN M3

ZUŻYTEGO METANU ROCZNIE

0 000 M

SIECI
CIEPŁOWNICZYCH

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Z ZEC S.A.

Zapraszamy potencjalnych Kontrahentów do współpracy z ZEC S.A. w zakresie m.in.:

  • dostaw materiałów
  • wykonania projektów, dokumentacji
  • wykonania usług, remontów, inwestycji i innych

Pliki do pobrania:

LEGENDA UŻYTYCH OZNACZEŃ

ZDSO - Zaproszenie do składania ofert

OP - ogłoszenie przetargu

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia