Aktualności

Dalkia Polska Energia S.A. informuje o posiadaniu wolnej powierzchni

do wynajęcia w Mysłowicach przy ulicy Kryształowej (powierzchnia 110m²).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 722 060 449.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE nr OKA.4210.14.2019.AZa z dnia 18.06.2019 r., została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła dla Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach.

Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 24.06.2019 r., pod poz. 4526 i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 09.07.2019 r.

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach ul. Ścigały 14, informują o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 26/6 położonej w Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie przy ulicy Ścigały 14 o powierzchni 4775m² wraz z budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 3320,20m².

0 MW

MOCY CIEPLNEJ ZAINSTALOWANEJ

0

ŹRÓDEŁ CIEPŁA

0

SILNIKÓW
GAZOWYCH

>0 MLN M3

ZUŻYTEGO METANU ROCZNIE

0 000 M

SIECI
CIEPŁOWNICZYCH

NAJNOWSZE OFERTY/PRZETARGI - zobacz wszystkie »

Termin skladania oferty:

Termin skladania oferty:

Termin skladania oferty:

Termin skladania oferty:

ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY Z ZEC S.A.

Zapraszamy potencjalnych Kontrahentów do współpracy z ZEC S.A. w zakresie m.in.:

  • dostaw materiałów
  • wykonania projektów, dokumentacji
  • wykonania usług, remontów, inwestycji i innych

Pliki do pobrania:

LEGENDA UŻYTYCH OZNACZEŃ

ZDSO - Zaproszenie do składania ofert

OP - ogłoszenie przetargu

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia