Sprawozdania Finansowe

Sprawozdania finansowe za lata:

Dokumenty finansowe za rok 2019

  1. Bilans