Aplikacja spontaniczna

Jeśli aktualne oferty pracy nie spełniają Twoich oczekiwań, wypełnij kwestionariusz i zostaw nam swoje CV. Twoje zgłoszenie trafi do naszej bazy aplikacji i zostanie wzięte pod uwagę w chwili uruchomienia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, które odpowiada Twoim preferencjom i profilowi zawodowemu.

Administratorem danych kandydatów do pracy jest Dalkia Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ks. F. Ścigały 14, 40-205 Katowice. Przetwarzamy Twoje dane dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji, podstawę przetwarzania stanowią działania zmierzające do zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO). Dane są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. Dodatkowo możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych w procesach rekrutacji prowadzonych w przyszłości. Podstawę przetwarzania stanowi Twoja zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Twoja zgoda może być w każdym czasie odwołana. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania przez Ciebie zgody. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w prowadzonym procesie. Angażujemy zewnętrznych dostawców usług (m.in. portale ogłoszeń o pracy) do przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W oparciu o Twoje dane osobowe Spółka może podejmować zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, związane z oceną przesłanego przez Ciebie CV. W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@dalkia.com. Poprzez skorzystanie z formularza „Aplikacji spontanicznej” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Dalkia Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. F. Ścigały 14, 40-205 Katowice, dla potrzeb procesów rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości.