Regulamin przygotowywania i prowadzenia postępowania przetargowego nieograniczonego o udzielenie zamówień z dofinansowaniem ze środków publicznych