Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu „Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13 MW na terenie Wydziału nr 5 Wieczorek” oraz „Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13MW na terenie Wydziału nr 3 Mysłowice”

Termin skladania oferty:

Wróć