Zabezpieczenie stalowych słupów na poziomie odżużlania w kotłowni Wydziału nr 5 przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach

Termin skladania oferty:

Wróć