Wymiana uszkodzonej izolacji rurociągów magistrali ciepłowniczej M-I 2 x DN 250 w rejonie rzeki Bobrek (estakada) zasilającej grupowy węzeł cieplny SWC Bór.

Termin skladania oferty:

Wróć