Wykonanie w budynku Centrali ZEC S.A. zasilenia instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w niezbędne media (prąd, woda, ciepło)

Termin skladania oferty:

Wróć