Wykonanie projektu osiedlowej sieci ciepłowniczej, przyłączy oraz doboru węzłów cieplnych dla zasilania budynków na osiedlu Franciszkańskie w Katowicach

Termin skladania oferty:

Wróć