Wykonanie projektu odcinka sieci i przyłączy cieplnych do budynków przy ul Kołodzieja 89, 90 i 91 w Katowicach

Termin skladania oferty:

Wróć