Wykonanie projektu odcinka sieci i przyłączy cieplnych do budynków na osiedlu Nowy Nikiszowiec w Katowicach

Termin skladania oferty:

Wróć