Unieszkodliwianie odpadów paleniskowych (popioły lotne i odpady z odsiarczania spalin) z instalacji na Wydziale 3 „Mysłowice”, Wydziale 6 „Wujek” i Wydziale 9 „Wesoła” ZEC S.A.”

Termin skladania oferty:

Wróć