Przeprowadzenie pomiarów hałasu celem uzyskania wyników poziomów dźwięku A przenikającego do środowiska z instalacji ZEC S.A. na Wydziale 6 „Wujek” i na Wydziale 9 „Wesoła”

Termin skladania oferty:

Wróć