Przeprowadzenie Audytu zgodności oraz przygotowanie i wdrożenie stosownych dokumentów, procedur dla: DK Energy Polska Sp. z o.o., Matex Controls Sp. z o.o. i Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. odpowiadające wymogom U.O.D.O. i R.O.D.O.

Termin skladania oferty:

Wróć