Podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej rząpi obciekowych zabudowanych w budynku Nowej Kotłowni na poziomie odżużlania.

Termin skladania oferty:

Wróć