Modernizacja kotła WR-25 nr 4 w Wydziale 12 "Śląsk" na kocioł o mocy 16 MW w technologii ścian szczelnych

Termin skladania oferty:

Wróć