Modernizacja kotła WR-25 nr 3 w Kotłowni "Kazimierz" na kocioł o mocy 16 MWt

Termin skladania oferty:

Wróć