Likwidacja dwóch kotłów „BORSIG” wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych w kotłowni Wydziału 5 „Wieczorek”

Termin skladania oferty:

Wróć