Dostawa baterii akumulatorowych dla zasilania potrzeb własnych rozdzielni 6kV – Wydział 12 „Śląsk” ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Wróć