Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami i zabudową węzłów cieplnych do budynków przy ulicy Kołodzieja 89, 90, 91 w Katowicach - Wydział 4 „Murcki”

Termin skladania oferty:

Wróć