Budowa przyłączy cieplnych do budynków nr 7 i 8 oraz do działki nr 18/7 na osiedlu Franciszkańskim w Katowicach – Wydział 12 „Śląsk””

Termin skladania oferty:

Wróć