Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz zabudowa węzła cieplnego dla basenu przy ul. Konnej w Katowicach - Wydział 13 "Szopienice"”

Termin skladania oferty:

Wróć