Budowa odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN500 wraz z przewiertem pod torami PKP w rejonie ulicy Szopienickiej w Katowicach - Wydział 5 „Wieczorek”

Termin skladania oferty:

Wróć