Prawo, koncesje i dokumenty

DPE S.A. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na:

  1. Wytwarzanie ciepła – decyzja Prezesa URE z dnia 1 października 1998 r., Nr WCC/146/136/U/1/98/MS (ze zm.),
  2. Przesyłanie i dystrybucję ciepła – decyzja Prezesa URE z dnia 6 października 1998 r., Nr PCC/157/136/U/1/98/MS (ze zm.),
  3. Wytwarzanie energii elektrycznej – decyzja Prezesa URE z dnia 28 marca 2001 r., Nr WEE/118/136/N/1/2/2001/MS (ze zm.).

Ostatnie zmiany koncesji: