Jak się przyłączyć

Krok I
Wypełnij i złóż wniosek o przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. Twój wniosek poddany zostanie analizie technicznej i ekonomicznej.

Krok II
Jeśli wniosek pozytywnie przebrnie przez Krok I, strony wspólnie określą zakres współpracy w dalszym procesie przyłączania obiektu. Te ustalenia znajdą swoje odbicie w zapisach sporządzonej przez nas umowy przyłączeniowej. Podpisanie umowy przyłączeniowej pozwala przejść do kolejnego kroku…

Krok III
Na podstawie podpisanej umowy przyłączeniowej zlecane są prace projektanckie, uzyskuje się wymagane uzgodnienia i zgody, aby w finale fizycznie przyłączyć budynek do naszej sieci ciepłowniczej. Naszą standardową ofertę stanowi: rozbudowa sieci ciepłowniczej, wykonanie przyłącza do budynku oraz zakup i montaż węzła cieplnego z układem pomiarowo – rozliczeniowym. Ze swojej strony powinieneś zadbać jedynie o wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki itp.), a jeśli dodatkowo jesteś zainteresowany korzystaniem z ciepłej wody użytkowej – do czego serdecznie zachęcamy – musisz zadbać również o odpowiednią instalację wewnętrzną na te cele.

Krok IV
W tym ostatnim kroku pozostaje Nam jedynie podpisać stosowną umowę sprzedaży ciepła. Nasze medium popłynie do Ciebie wkrótce po tym, kiedy złożysz prośbę o uruchomienie dostaw ciepła na cele (dostępne opcje):

  • centralnego ogrzewania,
  • wentylacji,
  • ciepłej wody użytkowej.

Jak widzisz, wszystko to bardzo proste, a zatem już dziś zatroszcz się wspólnie z nami o czystsze powietrze!