Infrastruktura techniczna

Infrastrukturę techniczną Dalkia Polska Energia S.A. stanowią wydziały produkcyjne, sieci ciepłownicze i węzły cieplne zlokalizowane na obszarze Katowic, Mysłowic, Sosnowca i Rudy Śląskiej. Łączna moc wszystkich źródeł wynosi:

  • moc cieplna zainstalowana: 615 MW,
  • moc elektryczna zainstalowana: 15,88 MW.

W skład majątku energetycznego Spółki wchodzi 12 źródeł ciepła (w tym 8 kotłowni i 4 elektrociepłownie). Łącznie we wszystkich źródłach zainstalowane są 41 kotły, w tym 8 kotłów parowych i 33 wodne. Rodzaje wykorzystywanych paliw to: węgiel kamienny oraz gaz z odmetanowania kopalń.

W czterech elektrociepłowniach pracują silniki gazowe (w liczbie 10 sztuk), produkujące energię elektryczną i ciepło w kogeneracji, które zasilane są gazem pochodzącym z odmetanowania kopalń. Łączna moc elektryczna tych silników wynosi: 15,88 MW.