Historia

Geneza:

Poprzez wydzielenie struktury energetycznej (kotłowni, sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych), a także poprzez przejęcie pracowników z nią związanych z Kopalń KHW S.A., został utworzony Zakład Energetyki Cieplnej. Za początek istnienia firmy przyjmuje się dzień 1 lipca 1995 roku, lecz właściwie – na mocy uchwały walnego zgromadzenia wspólników KHW S.A. – Zakład Energetyki Cieplnej został powołany w dniu 27 maja 1995 roku, natomiast termin rozpoczęcia działalności – 1 lipca 1995 roku został wyznaczony w uchwale zarządu KHW S.A. z dnia 7 czerwca 1995 roku.

Przekształcenia:

W tej formie organizacyjnej ZEC KHW S.A. działał do końca 1996 roku. Zarząd KHW S.A. uchwałą z dnia 11 października 1996 roku postanowił przekształcić ZEC KHW S.A. w spółkę pod firmą: Zakłady Energetyki Cieplnej Spółka z o. o., w której 100 % udziałów objął KHW S.A., pokrywając całość udziałów majątkiem będącym jego własnością.

Od dnia 1 lipca 2003 roku ZEC funkcjonuje jako spółka akcyjna tj. ZEC S.A.

Przejęcie:

W dniu 1 września 2015 r. KHW S.A. oraz DK Energy Polska Sp. z o. o. (należąca do Grupy DALKIA) podpisały umowę sprzedaży i nabycia 100% akcji spółki Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach. Stąd od 16 października 2015 roku DK Energy Sp. z o. o. jest jedynym akcjonariuszem ZEC S.A.