Materiały dodatkowe do postępowania nr 159/GI/PO/P3/P9/PM/2021 na "Wyprowadzenie mocy z Zakładów Produkcyjnych TP03 oraz TP09"