Dane teleadresowe

Dalkia Polska Energia S.A.

ul. Ks. F. Ścigały 14
40-205 Katowice

Sekretariat: 32 603 57 00
E-mail: sekretariat.dpe@dalkia.com

Dalkia Polska Energia S.A., wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000166177, NIP: 954-186-34-15, REGON: 273247884, o kapitale zakładowym w wysokości 202 265 035,70 złotych, w całości wpłaconym.

 

 

Klikając w znaczniki na mapie, możesz sprawdzić adresy naszych Wydziałów.