Dalkia w Polsce

Dalkia Polska Sp. z o. o. i jej dwie spółki zależne oferują pełen zakres usług energetycznych na polskim rynku: zarządzanie i optymalizacja sieci grzewczych i chłodzących, wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych, usługi efektywności energetycznej budynków i instalacji przemysłowych.

www.dalkiapolska.com

Dalkia Polska Energia S.A. - lider usług energetycznych na terenie Aglomeracji Śląsko - Dąbrowskiej. Operator systemów energetycznych i usług efektywności energetycznej. Firma jest szczególnie ceniona za swoje doświadczenie w odzyskiwaniu gazu kopalnianego i jego transformację w paliwo sieciowe.

Dalkia Polska Solutions Sp. z o. o. specjalizuje się w usługach (inżynieryjnych, budowlanych, konserwacyjnych) i inteligentnych rozwiązaniach w zakresie efektywności energetycznej budynków i przemysłu.