Dalkia na świecie

Dzięki ponad 80-letniemu doświadczeniu w zarządzaniu sieciami ciepłowniczymi i sieciami chłodu, optymalizacji instalacji przemysłowych, zwiększaniu efektywności energetycznej budynków oraz promowaniu alternatywnych i odnawialnych źródeł energii, Dalkia oferuje swoim klientom rozwiązania dostosowane do ich potrzeb, mające na celu zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę efektywności środowiskowej i ekonomicznej ich obiektów.

W ramach Grupy EDF, Dalkia prowadzi odpowiedzialną politykę, opartą o zasady zrównoważonego rozwoju; wykorzystuje lokalne zasoby i ogranicza do minimum oddziaływanie obiektów oraz instalacji energetycznych na środowisko, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliw kopalnych i emisji gazów cieplarnianych. Firma działa we Francji, Belgii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Rosji i Polsce.

Dalkia w liczbach:

  • 15 500 pracowników w 8 krajach
  • Ponad 29 000 klientów
  • 350 sieci ciepłowniczych
  • Ponad 2000 obsługiwanych zakładów przemysłowych
  • Ponad 17 500 obsługiwanych placówek usługowych i komercyjnych
  • Ponad 3000 obsługiwanych obiektów służby zdrowia
  • Ponad 2 miliony obsługiwanych mieszkań w zabudowie wielorodzinnej