Czarny diament

ZEC S.A. wzięły udział w XIII edycji konkursu „CZARNY DIAMENT”. Nagroda „CZARNY DIAMENT” jest formą uhonorowania najlepszych przedsiębiorstw za osiągnięcia gospodarcze, technologiczne, w ochronie środowiska, przeciwdziałaniu bezrobociu, wspieraniu inicjatyw społecznych i współpracy z samorządem terytorialnym oraz osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla regionu. Nagroda ma charakter honorowy, została ustanowiona przez Zarząd Izby w 1999 roku. O nagrodę nie można ubiegać się częściej, niż co 3 lata.

Na podstawie złożonego wniosku oraz formularza opisu dokonań firmy, ZEC S.A. jako laureat zostały uhonorowane przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego statuetką „CZARNY DIAMENT” oraz stanowiącym jej integralną część dyplomem za stałe inwestowanie w rozwój firmy poprzez stosowanie nowoczesnych technologii; za prowadzenie działań na rzecz doskonalenia wiedzy i umiejętności pracowników; za dbałość o środowisko naturalne i minimalizację negatywnych skutków wynikających z prowadzonej działalności; za partnerską współpracę z samorządem gospodarczym i terytorialnym, a także z instytucjami kultury i nauki.

Honorowy patronat nad nagrodą objął Profesor Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego oraz Ministerstwo Gospodarki.

Wróć