Postępowania archiwalne

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu „Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13 MW na terenie Wydziału nr 5 Wieczorek” oraz „Budowa kotła wodnego opalanego biomasą o mocy 13MW na terenie Wydziału nr 3 Mysłowice”

Termin skladania oferty:

Zaproszenie do składania ofert na zakup i odbiór złomu z DPE S.A.

Termin skladania oferty:

Sprzedaż Tokarki uniwersalnej 1360D/P model TUJ 48x1500

Termin skladania oferty:

DPE S.A. sprzedaż złomu W3 i W5

Termin skladania oferty:

DPE S.A. sprzedaż złomu W5

Termin skladania oferty:

DPE S.A. sprzedaż złomu W1

Termin skladania oferty:

DPE S.A. sprzedaż złomu W5

Termin skladania oferty:

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Katowicach przy ul. Ścigały 14

Termin skladania oferty:

Przeniesienie kotła ERm 6,5 nr 7 z Wydziału 6 "Wujek" na Wydział 8 "Kleofas"

Termin skladania oferty:

Sprzedaż złomu W5 DPE S.A.

Termin skladania oferty:

Sprzedaż złomu W12 DPE S.A.

Termin skladania oferty:

Świadczenie usług medycznych w ramach pakietu medycznego dla rodziny oraz indywidualnego

Termin skladania oferty:

Sprzedaż Złomu przez DPE S.A

Termin skladania oferty:

Kolokacja infrastruktury serwerowo-macierzowej do prywatnej chmury

Termin skladania oferty:

Sprzedaż wózka akumulatorowego MELEX 391 N.CAR

Termin skladania oferty:

Naprawa płomienicy kotła KRm 4,6 w kotłowni „Juliusz” w Sosnowcu

Termin skladania oferty:

Remont układu odpylania spalin za kotłem WR 25 na Wydziale 1 „Kazimierz

Termin skladania oferty:

Budowa nowej części socjalnej na Wydziale nr 1 'Kazimierz'

Termin skladania oferty:

Wykonanie projektu odcinka sieci i przyłączy cieplnych do budynków na osiedlu Nowy Nikiszowiec w Katowicach

Termin skladania oferty:

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej hali przy ul. Woźniaka w Katowicach

Termin skladania oferty:

Zabudowa agregatów pompowych w kotłowni „Kazimierz” i „Juliusz”

Termin skladania oferty:

Zakłady Energetyki Cieplnej ogłaszają przetarg otwarty na zadanie pn. „Zabudowa agregatów pompowych w kotłowni „Kazimierz” i „Juliusz” w ramach projektu modernizacji pompowni” - Wykonanie części technologicznej i budowlanej (dostawa i pełen montaż urządzeń z wyłączeniem dostawy agregatów pompowych).

Likwidacja dwóch kotłów „BORSIG” wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz wykonanie niezbędnych prac budowlanych w kotłowni Wydziału 5 „Wieczorek”

Termin skladania oferty:

Demontaż nieczynnego odcinka sieci ciepłowniczej nad autostradą A4 w Katowicach – Wydział 5 „Wieczorek”

Termin skladania oferty:

Dostawa części do przenośnika zgrzebłowego typu OZ kotła WR-25

Termin skladania oferty:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby Wydziałów ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Budowa odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN500 wraz z przewiertem pod torami PKP w rejonie ulicy Szopienickiej w Katowicach - Wydział 5 „Wieczorek”

Termin skladania oferty:

Dostawa materiałów do wykonania lejów zasypowych węgla, zasuwy prętowej oraz kratownicy

Termin skladania oferty:

Przebudowa istniejącej dyspozytorni na wydziale nr 3, etap I (część budowlana)

Termin skladania oferty:

Unieszkodliwianie odpadów paleniskowych (popioły lotne i odpady z odsiarczania spalin) z instalacji na Wydziale 3 „Mysłowice”, Wydziale 6 „Wujek” i Wydziale 9 „Wesoła” ZEC S.A.”

Termin skladania oferty:

Weryfikacja rocznych raportów z emisji CO2 wraz z opracowaniem sprawozdań z weryfikacji dla instalacji ZEC S.A.”

Termin skladania oferty:

Dostawa jednofunkcyjnego węzła cieplnego

Termin skladania oferty:

Przebudowa instalacji węzła grupowego w budynku przy ul. Boya Żeleńskiego 77 w Katowicach”

Termin skladania oferty:

Dostawa dwufunkcyjnego węzła kompaktowego dla obiektu przy ul. Woźniaka

Termin skladania oferty:

Remont kominów w ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Budowa przyłącza cieplnego oraz montaż węzła cieplnego dla salonu Honda przy ul. 73-go Pułku Piechoty w Katowicach - Wydział 5 "Wieczorek"”

Termin skladania oferty:

Zabezpieczenie budynku socjalnego przed pękaniem (etap I) na Wydziale nr 5 „Wieczorek” przy ul. Szopienickiej 58

Termin skladania oferty:

Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków Wspólnot Mieszkaniowych Stoczniowców 3 i 5 w Sosnowcu

Termin skladania oferty:

Naprawa ogniomurów i narożników budynku Wydziału nr 4 „Murcki” w Katowicach przy ul. Boya Żeleńskiego

Termin skladania oferty:

Dostawa i montaż bramy wjazdowej wraz z odcinkiem ogrodzenia na Wydziale nr 3 Mysłowice, przy ul. Świerczyny 3

Termin skladania oferty:

Opracowanie wniosku o wydanie nowego pozwolenia na emisję pyłowo - gazową dla Wydziału 8 "Kleofas"

Termin skladania oferty:

Wymiana sieci ciepłowniczej w kanale przechodnim pod ulicą Kołodzieja w Katowicach - Murcki

Termin skladania oferty:

Remont żelbetowej belki nośnej przy odpylaczach w Kotłowni Wydziału 13 „Szopienice”

Termin skladania oferty:

Uzupełnienie braków otuliny betonowej poziom palacza i odżużlania w kotłowni "Juliusz" ul. Minerów w Sosnowcu

Termin skladania oferty:

Dostawa i montaż przepustnicy odcinającej kanał spalin z kotła WR-25 nr. 2

Termin skladania oferty:

Dostawa węzła kompaktowego

Termin skladania oferty:

Budowa sieci cieplnej wraz z przyłączami i zabudową węzłów cieplnych do budynków przy ulicy Kołodzieja 89, 90, 91 w Katowicach - Wydział 4 „Murcki”

Termin skladania oferty:

Dostawa soli dla potrzeb Wydziałów ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Naprawa budynku odstawy żużla - naprawa ubytków tynków na wydziale nr 6 "Wujek" przy ul. Wincentego Pola 65

Termin skladania oferty:

Wymiana uszkodzonej izolacji rurociągów magistrali ciepłowniczej M-I 2 x DN 250 w rejonie rzeki Bobrek (estakada) zasilającej grupowy węzeł cieplny SWC Bór.

Termin skladania oferty:

Modernizacja koszy węglowych i zsypów węgla kotła WR25/1

Termin skladania oferty:

Wymiana dwóch wyłączników mocy APU w rozdzielni elektrycznej 500 V

Termin skladania oferty:

Remont kosza węglowego dla dwóch kotłów typu WR 10.

Termin skladania oferty:

Wymiana fragmentu pokrycia dachowego kotłowni Kazimierz przy ul. Ogrodowej w Sosnowcu

Termin skladania oferty:

Remont budynku starej kotłowni – wykonanie nowych okien etap pierwszy

Termin skladania oferty:

Audyt jednostek kogeneracyjnych - wydanie opinii potwierdzającej ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wytworzonej w 2018r.

Termin skladania oferty:

Zabezpieczenie stalowych słupów na poziomie odżużlania w kotłowni Wydziału nr 5 przy ul. Szopienickiej 58 w Katowicach

Termin skladania oferty:

Dostawa opraw oświetleniowych ulicznych, przemysłowych typu LED

Termin skladania oferty:

Naprawa elewacji kotłowni (etap I) Kazimierz przy ul. Ogrodowej w Sosnowcu

Termin skladania oferty:

Wymiana wypełnienia okien ze szklanego na poliwęglan w budynku kotłowni Kazimierz przy ul. Ogrodowej w Sosnowcu”

Termin skladania oferty:

Dostawa kosza węglowego z wózkiem rewersyjnym do kotła WR25 - Wydział nr 5 "Wieczorek"

Termin skladania oferty:

Wykonanie pomiarów geodezyjnych w celu wznowienia granic nieruchomości dla działek nr:726/106, 713/106, 650/106 ,657/106

Termin skladania oferty:

Remont obmurza kotła parowego OR 16/40 nr 1

Termin skladania oferty:

Zabudowa liczników ciepła dla kotłów i magistral w kotłowniach

Termin skladania oferty:

Montaż instalacji mechanicznego czyszczenia pęczków konwekcyjnych w kotle typu WR-25 i WLM 25

Termin skladania oferty:

Wymiana taśmy nawęglania - taśmociąg końcowy nawęglający kotły

Termin skladania oferty:

Budowa przyłącza ciepłowniczego oraz zabudowa węzła cieplnego dla basenu przy ul. Konnej w Katowicach - Wydział 13 "Szopienice"”

Termin skladania oferty:

Dostawa jednofunkcyjnych węzłów kompaktowych dla obiektu Wspólnot Mieszkaniowych Stoczniowców 3 i 5 w Sosnowcu

Termin skladania oferty:

Podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej rząpi obciekowych zabudowanych w budynku Nowej Kotłowni na poziomie odżużlania.

Termin skladania oferty:

Montaż węzłów kompaktowych w budynkach przy ul. Dybowskiego w Sosnowcu.

Termin skladania oferty:

Naprawa izolacji rurociągów parowych i wodnych

Termin skladania oferty:

Remont pomostu nawęglania - płyta stropowa na przesypie

Termin skladania oferty:

Dostawa i montaż wag samochodowych i taśmociągowych dla ciepłowni i elektrociepłowni ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Dostawa i zabudowa jonitowej stacji zmiękczania wody w kotłowni Wydziału 5 „Wieczorek

Termin skladania oferty:

Czyszczenie wymienników ciepła i zasobników ciepłej wody użytkowej

Termin skladania oferty:

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach Centrali ZEC S.A”

Termin skladania oferty:

Remont czerpaka suwnicy bramowej czerpakowej Q=5t

Termin skladania oferty:

Zabudowa elektromagnetycznych strzepywaczy pyłu na kotle WLM-25 nr 9 Wydział 6 „Wujek” i kotle WR-25 nr 4 Wydział 12 „Śląsk”

Termin skladania oferty:

Remont budynku zbiornika żużla - Wydział 3 "Mysłowice"

Termin skladania oferty:

Parcelacja węzła grupowego WCO-3 ul. Dybowskiego w Sosnowcu

Termin skladania oferty:

Budowa przyłączy cieplnych do budynków nr 7 i 8 oraz do działki nr 18/7 na osiedlu Franciszkańskim w Katowicach – Wydział 12 „Śląsk””

Termin skladania oferty:

Dostawa części zamiennych - Remont odżużlaczy K1

Termin skladania oferty:

Naprawa sklepienia kotła WR 10/3”

Termin skladania oferty:

Czyszczenie metodą strumieniowo-ścierną powierzchni ogrzewalnych kotła OR 32 nr 2

Termin skladania oferty:

Wykonanie koncepcji dla zadania pod nazwą: „Instalacja osuszania gazu z odmetanowania kopalń - Wydział nr 5 „Wieczorek”, Wydział nr 9 „Wesoła”

Termin skladania oferty:

Wymiana przetwornicy wentylatora podmuchowego kotła gazowego WR -10/2

Termin skladania oferty:

Usuwanie awarii ciśnieniowych i mechanicznych kotłów wodnych i parowych na terenie ZEC S.A.”

Termin skladania oferty:

Dostawa pompy wraz z dokumentacją techniczną - Wydział 2 "Niwka-Modrzejów" ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Zakup samochodów i wózków akumulatorowych Zakładów Energetyki Cieplnej S.A.

Termin skladania oferty:

Remont wgłębnego przenośnika węgla i lejów zsypowych na kracie nawęglania

Termin skladania oferty:

Dostawa trzyfunkcyjnego węzła kompaktowego dla obiektu HONDA przy ul. 73-go Pułku Piechoty

Termin skladania oferty:

Remont obmurzy kotłów węglowych i gazowych

Termin skladania oferty:

Wykonanie projektu przyłączy dla budynków firmy PRINŻBUD oraz salonu HONDA przy ul. 73-go Pułku Piechoty w Katowicach

Termin skladania oferty:

Wymiana taśmy odstawy żużla do zbiornika”

Termin skladania oferty:

Odbiór i złomowanie ciagnika ogrodowego BJELOVART/BOSKAR Zakładów Energetyki Cieplnej S.A.

Termin skladania oferty:

Przegląd instalacji odsiarczania spalin na kotle ERm-6,5 nr 7, WLM-25 nr 8,WLM-25 nr 9”

Termin skladania oferty:

Modernizacja układu podawania paliwa na ruszt kotła WR 25/1 w kotłowni Wydziału nr 5 „Wieczorek”

Termin skladania oferty:

Dostawa kompletnego węzła cieplnego dla basenu przy ul. Konnej

Termin skladania oferty:

Naprawa budynku kotłowni Kazimierz w Sosnowcu przy ul. Ogrodowej

Termin skladania oferty:

Opracowanie i analiza programu sieci ciepłowniczej

Termin skladania oferty:

Modernizacja kotła WR-25 nr 3 w Kotłowni "Kazimierz" na kocioł o mocy 16 MWt

Termin skladania oferty:

Remont pokładu rusztowego kotła Erm 6,5 nr 2

Termin skladania oferty:

Wymiana odżużlaczy pod kotłem WR 25 nr 1 na Wydziale 3 "Mysłowice" ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Naprawa obmurzy i izolacji zewnętrznej kotła wodnego WR 25 nr 1

Termin skladania oferty:

Modernizacja automatyki i sterowania kotłów typu WR-25/WLM-25 w kotłowniach Wydziału nr 3 „Mysłowice”, nr 5 „Wieczorek” i nr 6 „Wujek

Termin skladania oferty:

Modernizacja rusztów, skrzyń podmuchowych i koszy węglowych kotłów WR-25/WLM-25 w kotłowniach ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Zakup złomu ZEC S.A. Katowice z Wydziału Nr 6” Wujek”, Wydziału 8 „ Kleofas”i Wydziału 12 „ Ruda Śląska.

Termin skladania oferty:

Naprawa sklepień zapalających kotłów WR10/1 i WR10/4

Termin skladania oferty:

Podłączenie do sieci budynku przy ul Zamenhofa 15 w Katowicach

Termin skladania oferty:

Dobór, wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla zadania pn:

Termin skladania oferty:

Czyszczenie i konserwacja 26 podpór napowietrznej sieci CO

Termin skladania oferty:

Wymiana zużytych części na kotle KRM 4,6 na ruchu Juliusz

Termin skladania oferty:

Wykonanie naprawy poszycia dachowego zbiornika wody zmiękczonej

Termin skladania oferty:

Modernizacja instalacji odstawy pyłu z odpylaczy kotłów w kotłowni Wydziału nr 3 „Mysłowice”

Termin skladania oferty:

Dostawa rusztowin typu 395 Ms65 do kotłów węglowych z rusztem mechanicznym

Termin skladania oferty:

Remont pokryć dachowych węzłów grupowych SWC Bór i Wymiennikowni B

Termin skladania oferty:

Dostawa opraw oświetleniowych - Wydział 6 "Wujek" ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych dla budynków na osiedlu Franciszkańskim w Katowicach - Wydział 12 "Śląsk"

Termin skladania oferty:

Ekspertyza techniczna dachu hali maszynowni - Wydział 5 "Wieczorek"

Termin skladania oferty:

Opinia techniczna dotycząca zniszczonej magistrali "Dyrekcja" - Wydział 3 "Mysłowice"

Termin skladania oferty:

Wykonanie ekspertyzy zbiornika węgla - Wydział 6 "Wujek"

Termin skladania oferty:

Remont obmurzy kotłów parowych OR16/40 nr 1,2 i 3

Termin skladania oferty:

Naprawa elementów stalowych budynku kotłowni - Wydział 2 "Niwka-Modrzejów"

Termin skladania oferty:

Remont wanny odżużlacza kotła WR 10/4

Termin skladania oferty:

Dostawa przenośnego analizatora spalin

Termin skladania oferty:

Remont sieci wysokoparametrowej Magistrali Zachodniej w rejonie ul. Obroki 101-103

Termin skladania oferty:

Okresowe pomiary emisji pyłowo-gazowej w Ciepłowniach i Elektrociepłowniach ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Wymiana szyb kotłowni na poliwęglan cz. II - Wydział 9 "Wesoła" ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup używanej szafy (sejfu/kasy) pancernej ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Wymiana sklepienia zapłonowego kotła WR-25 nr 1 - Wydział 5 "Wieczorek" ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Remont pomostu skośnego odżużlania - Wydział 9 "Wesoła" ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Odbiór żużla paleniskowego (odpad kod 100101) z Ciepłowni i Elektrociepłowni ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Remont odżużlacza kotła Erm/W nr 1 z wymianą wanny, łańcucha, zgrzebeł

Termin skladania oferty:

Zaproszenie do składania ofert na zakup złomu z ZEC S.A. Katowice z Wydziału Nr 1” Kazimierz-Juliusz” i Wydziału 3 „ Mysłowice”

Termin skladania oferty:

Wykonanie przeglądów okresowych i pomiarów geodezyjnych kominów przemysłowych ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Dostawa wymiennika płytowego o mocy 1,2 MW

Termin skladania oferty:

Dostawa trzyfunkcyjnego węzła kompaktowego dla obiektu Prinżbud przy ul. 73-go Pułku Piechoty

Termin skladania oferty:

Remont drogi dojazdowej do Wydziału 12 "Śląsk"

Termin skladania oferty:

Remont przenośnika nawęglania PTG 800 - wymiana zużytej, wyeksploatowanej taśmy

Termin skladania oferty:

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dachu stacji uzdatniania wody na Wydziale 4 "Murcki"

Termin skladania oferty:

Remont dachu kotłowni przy cyklonach kotłów K1-4

Termin skladania oferty:

Budowa odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN500 wraz z przewiertem pod torami PKP w rejonie ulicy Szopienickiej w Katowicach – Wydział 5 „Wieczorek”

Termin skladania oferty:

Zapraszamy do złożenia oferty na odbiór i złomowanie pojazdu marki LUBLIN 3322 TOWOS

Termin skladania oferty:

Remont dachu budynku kotłowni wraz z wymianą rynien na Wydziale 12 "Śląsk"

Termin skladania oferty:

Remont pomostu skośnego odżużlania. - Wydział 5 "Wieczorek" ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Zabezpieczenie budynku socjalnego przed nadmiernym osiadaniem - Wydział 5 "Wieczorek" ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Rozszerzenie systemu monitorowania energii elektrycznej

Termin skladania oferty:

Dostawa opraw oświetleniowych dla Wydziału 6 "Wujek" ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Dostarczenie usługi poczty Microsoft Exchange OnLine Plan 1 (subskrypcja) + konfiguracja usługi

Termin skladania oferty:

Naprawa narożnika hali kotłowni - Wydział 5 "Wieczorek" ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Wykonanie prac ogólnobudowlanych na terenie ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Wykonanie i wymiana wyeksploatowanego podgrzewacza wody w kotle Erm nr 2 na Wydziale 8 „Kleofas” przy ul. Obroki 77 w Katowicach.

Termin skladania oferty:

Świadczenie usług związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego Wydziałów 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Wykonanie projektu odcinka sieci i przyłączy cieplnych do budynków przy ul Kołodzieja 89, 90 i 91 w Katowicach

Termin skladania oferty:

Dostawa, montaż i uruchomienie kompaktowych stacji zmiękczania i odgazowywania wody dla ciepłowni Juliusz w Sosnowcu

Termin skladania oferty:

Wykonanie projektu magistrali wysokoparametrowej łączącej źródło "Wieczorek" z sieciami źródła "Szopienice"

Termin skladania oferty:

Usługi porządkowo - czystościowe dla Zakładów Energetyki Cieplnej S.A.

Termin skladania oferty:

Zaproszenie do złożenia oferty na zakup używanej szafy (sejfu/kasy) pancernej ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Budowa przyłącza wysokoparametrowego do hali sportowej przy ul. Mikołowskiej w Katowicach

Termin skladania oferty:

Dostawa trzyfunkcyjnego węzła kompaktowego dla hali sportowej przy ul. Mikołowskiej

Termin skladania oferty:

Wykonanie projektu przyłącza oraz węzła cieplnego dla basenu przy ul. Konnej w Katowicach

Termin skladania oferty:

Przeprowadzenie Audytu zgodności oraz przygotowanie i wdrożenie stosownych dokumentów, procedur dla: DK Energy Polska Sp. z o.o., Matex Controls Sp. z o.o. i Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. odpowiadające wymogom U.O.D.O. i R.O.D.O.

Termin skladania oferty:

Modernizacja dwóch kotłów WR-25 nr 2 i 3 w Wydziale 3 "Mysłowice" na kotły o mocy 12 MW w technologii ścian szczelnych

Termin skladania oferty:

Modernizacja kotła WR-25 nr 4 w Wydziale 12 "Śląsk" na kocioł o mocy 16 MW w technologii ścian szczelnych

Termin skladania oferty:

Zakup 14 telefonów marki Samsung A3 (2017)

Termin skladania oferty:

Remont podgrzewaczy wody kotła WLM-25/9 w kotłowni Wydziału 6 ZEC S.A. "Wujek"

Termin skladania oferty:

Dostawa 3 szt. Zasobników Ciepłej Wody Typ ZCW 700 – Wydział 9 „Wesoła” ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Przeprowadzenie pomiarów hałasu celem uzyskania wyników poziomów dźwięku A przenikającego do środowiska z instalacji ZEC S.A. na Wydziale 6 „Wujek” i na Wydziale 9 „Wesoła”

Termin skladania oferty:

Naprawa awaryjna ładowarki kołowej FADROMA – Wydział 3 „Mysłowice” ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Dostawa dwufunkcyjnych węzłów kompaktowych dla Wydziału 5 „Wieczorek” i dla Wydziału 13 „Szopienice” ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Dostawa zestawów komputerowych dla ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Remont odżużlacza nr 5 kotła WR 25/4 - dostawa części – Wydział 9 „Wesoła” ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Zaproszenie do składania ofert na zakup i odbiór złomu z W5 ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Wykonanie i dostawa 1000 szt. rusztowin – Wydział 9 „Wesoła” ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Wykonanie projektu osiedlowej sieci ciepłowniczej, przyłączy oraz doboru węzłów cieplnych dla zasilania budynków na osiedlu Franciszkańskie w Katowicach

Termin skladania oferty:

Dostawa baterii akumulatorowych dla zasilania potrzeb własnych rozdzielni 6kV – Wydział 12 „Śląsk” ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Wykonanie w budynku Centrali ZEC S.A. zasilenia instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej w niezbędne media (prąd, woda, ciepło)

Termin skladania oferty:

Wymiana szynoprzewodu zasilania jazdy wózkiem suwnicy bramowej czerpakowej Q=5t - Wydział 13 "EC Szopienice" ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Awaryjna naprawa miniładowarki Bobcat - Wydział 13 "EC Szopienice" ZEC S.A.

Termin skladania oferty:

Wyposażenie budynku Centrali ZEC S.A. w instalacje p.poż

Termin skladania oferty: