Aktualności

Dalkia Polska Energia S.A. informuje  o posiadaniu wolnej powierzchni do wynajęcia w  budynku zlokalizowanym w Katowicach  przy ulicy Ścigały 14.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 722 060 449.

Go Green to hasło i zarazem nazwa konferencji, która odbyła się 15 listopada br w Katowicach, w ramach 4Buildings, wydarzenia promującego nowe technologie, odnawialne źródła energii i inteligentne rozwiązania w budynkach. Eksperci Dalkii wystąpili
w następujących dyskusjach panelowych:  

  • Jak zasilać miasta przyszłości w erze „low carbon world” -  Jacek Chodkowski, prezes Dalkii Polska Energia mówił o kierunkach
    i kosztach przemian systemów ciepłowniczych w Polsce.
  • Zielone biuro – Radosław Stojek, wiceprezes Dalkii Polska Solutions mówił o rozwiązaniach przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej budynków i redukcji emisji CO₂.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE nr OKA.4210.14.2019.AZa z dnia 18.06.2019 r., została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła dla Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach.

Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 24.06.2019 r., pod poz. 4526 i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 09.07.2019 r.

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach ul. Ścigały 14, informują o sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nr 26/6 położonej w Katowicach Dz. Bogucice-Zawodzie przy ulicy Ścigały 14 o powierzchni 4775m² wraz z budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 3320,20m².

Informujemy, że w zakładce „Przetargi” został umieszczony dokument „Zasad Etycznego Biznesu spółek Grupy DALKIA w Polsce i ich partnerów biznesowych”.

Dalkia wypełniła kontraktową gwarancję obniżki zużycia energii po energomodernizacji osiedla Juliusz w Sosnowcu.

W związku z awarią sieci ciepłowniczej Magistrali Wschodniej w rejonie ulicy Kossutha 3 w Katowicach, nastąpi w dniu 11.02.2019 r. w godzinach 09:00 do 16:00 przerwa w dostawie ciepła dla mieszkańców Katowic...

Informujemy, iż w związku z usunięciem awarii kotła w Ciepłowni "Mysłowice", pełna sprawność systemu ciepłowniczego została przywrócona.

Serdecznie przepraszamy za wszelkie niedogodności,

Zarząd ZEC S.A.

4 grudnia br. w Katowicach, równolegle do obrad COP24, Dalkia i miejska spółka Beskid Żywiec Sp. z o.o. podpisały porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju zintegrowanych projektów w obszarach efektywności energetycznej, likwidacji niskiej emisji i samowystarczalności energetycznej w mieście Żywiec. W ramach...

Europejski Kongres Gospodarczy w wersji Green, towarzyszący obradom COP24 w Katowicach, był spotkaniem polityków, przedsiębiorców, szefów światowych korporacji i ekspertów – tych, dla których zrównoważony rozwój to jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Dalkia będąca sponsorem...

Informujemy, iż prace przygotowawcze do „Projektu modernizacyjnego pompowni sieciowej mającego na celu zwiększenie niezawodności dostaw i efektywności dystrybucji ciepła”, zostały już zakończone, stąd dostawy ciepła w rejonie systemu ciepłowniczego zasilanego z ciepłowni Juliusz zostały wznowione...

Informujemy, że decyzją Prezesa URE z dnia 25.10.2018 r., została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła dla Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach...

50 paneli dyskusyjnych z udziałem blisko 250 prelegentów i 3000 gości. Czołowe postacie sektora przemysłu i gospodarki, komisarz UE, przedstawiciele rządu, parlamentu i administracji publicznej, eksperci...

Organizatorami projektu ECO-MIASTO są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID - Warszawa. ECO-MIASTO to ogólnopolski projekt, który odbył się już po raz szósty (w dniach 27-28 września '18)...

19 września 2018 r. DK Energy Polska, ZEC S.A. w Katowicach i Matex Controls, przyjęły markę i logo Grupy Dalkia, która w ramach swojej strategii i rozwoju, łączy pod swoją marką polskie spółki zależne.

Uciepłownienie Juliusza to unikatowe przedsięwzięcie na skalę kraju. Inwestycja warta 10 mln złotych była realizowana w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach rozpoczęły projekt mający na celu zwiększenie efektywności zbierania danych z układów pomiarowo - rozliczeniowych wchodzących w skład zarządzanej przez ZEC S.A. infrastruktury sieciowej.

Wrześniowe wydarzenia ekologiczne, takie jak Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej (16.09), Europejski Dzień bez Samochodu (22.09) oraz akcja Sprzątanie Świata (14-16.09) zachęcają do refleksji nad wpływem człowieka na środowisko.