Nowa taryfa dla ciepła - obowiązuje od 9 lipca 2019 r.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE nr OKA.4210.14.2019.AZa z dnia 18.06.2019 r., została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła dla Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. w Katowicach.

Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 24.06.2019 r., pod poz. 4526 i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 09.07.2019 r.

Wróć