Go Green!

Go Green to hasło i zarazem nazwa konferencji, która odbyła się 15 listopada br w Katowicach, w ramach 4Buildings, wydarzenia promującego nowe technologie, odnawialne źródła energii i inteligentne rozwiązania w budynkach. Eksperci Dalkii wystąpili w następujących dyskusjach panelowych:  

  • Jak zasilać miasta przyszłości w erze „low carbon world” -  Jacek Chodkowski, prezes Dalkii Polska Energia mówił o kierunkach i kosztach przemian systemów ciepłowniczych w Polsce.
  • Zielone biuro – Radosław Stojek, wiceprezes Dalkii Polska Solutions mówił o rozwiązaniach przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej budynków i redukcji emisji CO₂.

English version

Go Green !

Go Green is the slogan and at the same time the name of the conference, which was held on November 15 this year in Katowice, as part of 4Buildings, an event promoting new technologies, renewable energy sources and intelligent solutions for buildings. Dalkia's experts,  took part in the following panel discussions:

  • How to supply the future cities in the era of "low carbon world" – Jacek Chodkowski, president of Dalkia Polska Energia talked about the directions and costs of transformation of heating systems in Poland.
  • Green office – Radosław Stojek, vice president of Dalkia Polska Solutions talked about solutions contributing to improving the energy efficiency of buildings and reducing CO₂ emissions.

Wróć